Thuiszorg is een wezenlijk onderdeel van zorg die elke dag opnieuw 24/7 geboden wordt. Thuiszorg is helaas ook veel in het nieuws vanwege het feit dat er steeds meer op bezuinigd wordt. En dat terwijl thuiszorg zo belangrijk is voor de mensen die het krijgen.

De zorg bij je thuis

Thuiszorg is in beginsel de zorg die bij je thuis aangeboden wordt. Er zijn verschillende soorten thuiszorg zoals bijvoorbeeld verzorging en verpleging, begeleiding in de dagelijkse routine en huishoudelijke hulp. Als je het hebt over thuiszorg in de vorm van verzorging dan wordt er hulp geboden bij onder meer het douchen en krijg je assistentie bij het opstaan uit bed en het eten. Ook wondverzorging en het toedienen van injecties horen bij deze tak van thuiszorg.

Hulp bij dagelijkse dingen

Thuiszorg kan ook de begeleiding zijn die aangeboden wordt bij de dagelijkse dingen. Je krijgt dan hulp bij praktische vaardigheden en kunt je met behulp van de thuiszorg prima redden. Ook kan huishoudelijke hulp aangeboden worden. In dat geval word je geholpen bij het schoonmaken en opruimen van je huis en bij het koken van je eten en ook bij het draaien van wasjes. Het maakt wat betreft de kosten wel verschil welke soort thuiszorg je geniet.

De eigen bijdrage die je moet betalen

Huishoudelijke hulp valt bijvoorbeeld onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), persoonlijke verzorging voor jeugd onder de achttien jaar weer onder de jeugdwet. Begeleiding bij persoonlijke verzorging vanwege psychische problemen of een beperking daarentegen is thuiszorg die weer onder de Wmo valt. De hulp die geboden wordt bij begeleiding of ondersteuning bij de dagelijkse dingen valt eveneens onder de WMO. Het is belangrijk om te weten waaronder bepaalde thuiszorg valt, dit vanwege de eigen bijdrage die je betalen moet.

Thuiszorg is vooral ook een zeer sociale aangelegenheid voor de mensen

De kosten die gemaakt worden voor verpleging en persoonlijke zorg vallen overigens gewoon onder de zorgverzekering en worden dus vergoed. Vaak wordt de thuiszorg dan aangeboden door de wijkverpleegkundige of een thuiszorginstelling. Wil je thuiszorg, laat je dan informeren over de voorwaarden en zeker de eigen bijdrage. Zo voorkom je verrassingen achteraf, verrassingen die helaas nog wel aan de orde van de dag zijn. Thuiszorg is echter bovenal ook een sociale aangelegenheid. Het gaat de mensen soms niet eens om de werkzaamheden die uitgevoerd worden, maar meer om het feit dat er iemand langs komt.

thuiszorg

Categorieën: Verzorging

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *